Consultanţă

- Consultanţa specialiştilor noştri la faţa locului

- Evaluarea sursei de apă şi a posibilităţilor tehnice

- Recomandarea echipamentul necesar adaptat

 la necesităţile clientului

Proiectare

- Întocmirea schiţei proiectului de irigare

- Identificarea tuturor componentelor necesare

- Prezentarea ofertei

 

Iriserv SRL

Serviciile noastre

 

Darea în exploatare

-  Asamblare după transportarea de la uzină

- Verificare şi punerea în lucru a utilajului

- Montarea întregului sistem în cîmp

- Instruirea personalului

Deservirea tehnică

- Asistenţă permanentă pe toată perioada utilizării

- Service la început şi sfîrşit de sezon

- Asigurare cu piese de schimb

+ 40751647681

+ 37369103601

© Copyright 2016 Iriserv SRL

Toate drepturile rezervate.

 

Iriserv SRL
Iriserv SRL
Iriserv SRL
Iriserv SRL